Det här kan vi hjälpa er med!

Tjänster

Psykosocial ohälsa

Psykosociala risker uppstår på grund av brister i arbetets utformning, organisation och ledning, liksom ett dåligt socialt sammanhang på arbetsplatsen. Dessa risker kan leda till psykosocial ohälsa och sociala följder som arbetsrelaterad stress, utbrändhet och depressioner. Under en tid som lärare på Polishögskolan så praktiserade två klasser mental träning. Det resultat som vi fick var att de hade få tal sjukskrivningar. Därför vet jag att om man låter de anställda bli medvetna och ta ansvar över sin egen och sina medarbetares hälsa kan man göra stor skillnad på arbetsplatsen. Det är viktigt att känna till att mina utbildningar / föreläsningar är evidensbaserade.

Mental coaching

Med hjälp av en mental coaching kan du skapa bättre insikter och hjälpa dig själv att ta till dig kunskap som tidigare hindrat dig från att nå din fulla potential. Detta görs genom olika tekniker och ett sätt att arbeta för en mental coaching kan vara att ställa personliga och riktade frågor som du aldrig löst tidigare. Svaren på dessa frågor kan användas som en coachs guide för att ge dig en djupare förståelse. Det är viktigt att coachen inte ger svar på alla frågor utan låter dig hitta svaren själv, eftersom detta hjälper din mentala utveckling.

Stresshantering

När vi känner att tiden inte räcker till börjar våra sinnen prioritera ”borden” och ”måsten”, istället för aktiviteter som gör att vi kan återfå mer energi eller umgås med familj och vänner. Om vi inte prioriterar de meningsfulla sakerna i livet kommer vi att känna oro, vilket kan få oss att känna oss stressade och deprimerade. När livet är ur balans gör vi åt vår energiförsörjning utan påfyllning, då missar vi möjligheter till lycka, kärlek, återhämtning eller livet i sig. Sunda relationer är viktigare , för en bättre hälsa , än att exempelvis ändra kostvanor. Stresshantering är inte för att eliminera allt som är meningslöst för oss, utan för att hitta en balans. Genom stresshantering kommer jag att kunna hjälpa dig att lösa dessa problem.
Jönköping, Växjö, Helsingborg, Laholm, Båstad, Falkenberg, Norrköping, Täby, Danderyd, Kalmar, Östermalm, Södermalm, Kungsholmen